Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 31 декември  2009 г. 279 застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България. Четири дружества са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната.
Актуалния списък може да намерите в раздел „Поднадзорни лица” на страницата на КФН.

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 29 юни  2009 г. 268  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 22 юли  2008 г. 212 застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Актуалния списък може да намерите в раздел „Поднадзорни лица” на страницата на КФН.

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 16 ноември  2007 г. 155  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 16 август  2007 г. 139  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 4 юли  2007 г. 127  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 5 юни  2007 г. 113  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 8 май 2007 г. 95 застрахователи,  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 2 април 2007 г. 79 застрахователи,  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 2 март  2007 г. 58  застрахователи,  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 14 февруари  2007 г. 41  застрахователи,  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 30 януари 2007 г. двадесет и девет застрахователи  чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България