Издадена е временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламен материал на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава временна забрана за публикуването и разпространяването на представения рекламен материал в КФН от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД

Решение 1079 може да намерите в раздел "Административни документи".