Петър Чобанов запозна студенти от Cornell University с надзорните инициативи в областта на капиталовия и осигурителния пазар

На 5 януари 2010 г. председателят на КФН  Петър Чобанов се срещна в КФН със студенти от известния американски Cornell University, които са на посещение в региона. Студентите от магистърската програма по бизнесадминистрация  се запознаха с дейността на КФН и с интерес изслушаха презентацията на г-н Чобанов на тема „Инициативите в областта на капиталовия и осигурителния пазар след финансовата криза.” Бяха разгледани причините за финансовата криза на глобално ниво, както и необходимостта от извършаване на адекватна оценка на системния риск. Г-н Чобанов постави акцент върху значението на изграждането на нова европейска регулаторна рамка за създаване на ефективен и засилен надзор върху финансовите институции, осъществяван от надзорните комисии на всички страни –членки на ЕС, както и на конкретните мерки, предприети от КФН във връзка с оптимизиране на нейната дейност като поука от финансовата криза. В  последвалата дискусия бяха разисквани макроикономически проблеми, както и ролята на валутния борд и дисциплинираната фискална политика за поддържането на финансова стабилност.
Студентите от Cornell University  за трета година предпочитат Балканския регион за провеждането на  учебната си  практика  като инициативата за това е на  преподавателката им  по Международен бизнес Елена Янкова. След КФН  програмата на чуждестранните гости  включва още посещение в Българо-американския инвестиционен фонд,  Софарма и Метро, след което те заминават за Гърция и Турция, за да се запознаят с бизнеспрактиката в тези страни.

Петър Чобанов запозна студенти от Cornell University с надзорните инициативи в областта на капиталовия и осигурителния пазар

На 5 януари 2010 г. председателят на КФН  Петър Чобанов се срещна в КФН със студенти от известния американски Cornell University, които са на посещение в региона. Студентите от магистърската програма по бизнесадминистрация  се запознаха с дейността на КФН и с интерес изслушаха презентацията на г-н Чобанов на тема „Инициативите в областта на капиталовия и осигурителния пазар след финансовата криза.” Бяха разгледани причините за финансовата криза на глобално ниво, както и необходимостта от извършаване на адекватна оценка на системния риск. Г-н Чобанов постави акцент върху значението на изграждането на нова европейска регулаторна рамка за създаване на ефективен и засилен надзор върху финансовите институции, осъществяван от надзорните комисии на всички страни –членки на ЕС, както и на конкретните мерки, предприети от КФН във връзка с оптимизиране на нейната дейност като поука от финансовата криза. В  последвалата дискусия бяха разисквани макроикономически проблеми, както и ролята на валутния борд и дисциплинираната фискална политика за поддържането на финансова стабилност.

Студентите от Cornell University  за трета година предпочитат Балканския регион за провеждането на  учебната си  практика  като инициативата за това е на  преподавателката им  по Международен бизнес Елена Янкова. След КФН  програмата на чуждестранните гости  включва още посещение в Българо-американския инвестиционен фонд,  Софарма и Метро, след което те заминават за Гърция и Турция, за да се запознаят с бизнеспрактиката и тези страни.

02. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.01. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.