Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с коeто одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант-България” АД” и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.
Решениe 1069 може да намерите в раздел „Административни документи”.