Марин Минков е одобрен за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД “ДЗИ”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Марин Минков за Ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД “ДЗИ”.
Пълния текст на решенията 158 и 159 може да намерите в раздел „Документи”.