Вноската към Гаранционния фонд на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, е определена в размер на 8,50 лева

Комисията за финансов надзор взе решение, с което намали вноската към Гаранционния фонд на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, от 10 лева  на  8,50 лева за всяко моторно превозно  средство. Определи се и размера на вноската на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, на 0,15 лева за всяко място, без мястото на водача.
С решението се намалява размерът на вноската на застрахователите към Фонда, а косвено и задължението на потребителите, които са крайните платци на вноската. Актът се издава по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, в който участват  всички застрахователи, предлагащи „Гражданска отговорност”. Предложението за размера на вноската е определено при прогнозен брой застраховани МПС за 2008 г. от 2 500 000 бр.
В случаите на разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки, Съветът на Фонда предлага цялата дължима вноска да се начислява и да се събира с първата вноска на премията.
Настоящото решение влиза в сила от датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приет на 08.11.2007 г.

Решение № 1526 е публикувано  в раздел „Документи”.