УД “ДСК Управление на активи” АД получи одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ “Алианц България” АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ “Алианц България” АД във връзка със съхраняването на активите на договорен фонд “ДСК Баланс” и на договорен фонд “ДСК Растеж”, съгласно анекси, внесени в КФН  на 10.01.2007 г.
Пълния текст на решенията 218 и 219 може да намерите в раздел „Документи”.

УД “ДСК Управление на активи” АД получи одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ “Алианц България” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ “Алианц България” АД във връзка със съхраняването на активите на договорен фонд “ДСК Стандарт”.

Пълния текст на решение 220 може да намерите в раздел „Документи”.