УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в правилата на два договорни фонда – „Елана Балансиран $ фонд” и на „Елана Балансиран евро фонд”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорен фонд „Елана Балансиран $ фонд” и на Договорен фонд „Елана Балансиран евро фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД по Протокол от 17.04.2007 г.
Пълния текст на решение 612 и 613 може да намерите в раздел „Документи”.