„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОАНЕ” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписва  „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОАНЕ” ООД  в регистъра на застрахователните брокери.

 

Пълния текст на решение 725 може да намерите в раздел „Документи”.