Антон Пиронски е одобрен за управляващ и представляващ “Евро Инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Антон  Пиронски  за управляващ и представляващ “Евро Инс” АД.

 

Пълния текст на решение 723 може да намерите в раздел „Документи”.