Тодор Табаков е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Тодор  Табаков за член на Надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД.

Пълния текст на решение 741 може да намерите в раздел „Документи”.