Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Доверие”

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, учреден и управляван от ПОК „Доверие” АД.

Пълния текст на решение 742 може да намерите в раздел „Документи”.