ЗД „Евро Инс” АД възнамерява да предлага „Гражданска отговорност” в осем държави членки от ЕС

На свое заседание от 13 юни 2007 г. КФН разгледа заявление на ЗД „Евро Инс” АД, гр. София, за намерението на дружеството да предлага застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, в осем страни от Европейския съюз. Съгласно Кодекса за застраховането застраховател, получил лиценз за извършване на застрахователна дейност в България, може да извършва дейност на територията на друга държава членка на ЕС при условията на единния лиценз.  Според изискванията застрахователят предварително уведомява КФН, като посочва видовете застраховки, които възнамерява да сключва и съответните държави, в които има намерение да ги предлага.
ЗД „Евро Инс” АД посочва, че възнамерява да предлага „Гражданска отговорност” в Австрия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Румъния, Франция и Белгия при условията на свободата на предоставяне на услуги.
КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на въпросните държави, в които ЗД „Евро Инс” АД възнамерява да извършва дейност.