Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 09 юни 2007 г.

Списък на лицата, издържали успешно изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, проведен на 09 юни 2007 г.
 
1. Гергана Иванова
2. Зоя Георгиева
3. Петя Терзиева
4. Павлина Вълчева
5. Пламен Цветанов
6. Пламен Кирилов
7. Светослава Пенева
8. Тихомир Тошев