Шест дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
„ТРАКИЯ ГРУП 7” ЕООД,  гр. Пловдив,
„ЧЕСИ ИНС” ООД, гр. Пловдив,
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС” АД, София,
„ИНТЕЛЕКТ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД, София,
„ТАЙМ БРОКЪРС” ЕООД, гр. Варна,
„БРОКЕР М” ООД, гр. София.
Пълния текст на решенията 60, 61, 62, 63, 146 и 169 може да намерите в раздел „Документи”.

Шест дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР РОС ИНС” ЕООД,  Сандански,
„ИНСТРЕЙД” ЕООД, София,
„АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора,
„АРКО АСЕТС ГРУП” ЕООД, София,
„ВАРНА ИНС БРОКЕР” ЕООД, Варна,
„ШЕНКЕР” ЕООД, София,

Пълния текст на решенията 741, 742, 743, 744, 745 и 746 може да намерите в раздел „Документи”.