Към 3 април 2007 г. общо 56 инвестиционни посредници от страни –членки на ЕС са заявили намерение да извършват дейност в България

За периода 21 февруари – 3 април 2007г. 19 нови инвестиционни посредници от страни–членки на ЕС чрез съответните регулаторни органи са заявили пред КФН намерение да извършват дейност в България. С тях общият брой на инвестиционни посредници от ЕС, желаещи да работят в страната ни, става 56.
Списък на инвестиционни посредници от страни-членки на ЕС, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги
Списъкът е публикуван на нашата интернет страница в раздел „За поднадзорните лица”.