„ИНТЕР БРОКЪРС” ООД, гр. Варна, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение, с които вписа „ИНТЕР БРОКЪРС” ООД,  гр. Варна,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №1528 е публикувано в раздел „Документи”.