КФН ще подпомага Агенцията за застраховане на Босна и Херцеговина по туининг проект

Комисията за финансов надзор е определена за изпълнител на  туининг лайт проект BA06 IB OT 07 TL – “Подпомагане на Агенцията за застраховане на Босна и Херцеговина” (Support to the Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina), финансиран по програма CARDS 2006 за Босна и Херцеговина. Продължителността на проекта е шест месеца и ще се изпълнява в Сараево.
Главната цел на проекта е да се създаде единен застрахователен пазар в Босна и Херцеговина,  да се изготви план за повишаване на квалификацията на служителите на надзорната  им институция, да се направи оценка на законодателството и да се направят препоръки за неговата хармонизация с правото на Европейския съюз.