Проспекти на нови емисии

2019 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
1. „Екип – 98 Холдинг” АД – Решение № 30-Е/04.01.2019 г.
2. „Асенова Крепост” АД – Решение № 43-Е/10.01.2019 г.
3. Холдинг „Нов век“ АД – Решение № 83-Е/22.01.2019 г.
4. „Фаворит Холд“ АД – Решение № 120-Е/29.01.2019 г.
5. „Холдинг Център” АД – Решение № 175-Е/06.02.2019 г.
6. „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ – Решение № 250-Е/12.02.2019 г.
7. „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД – Решение № 527-Е/02.04.2019 г.
8. „Слънце Стара Загора – Табак“ АД – Решение № 653-Е/25.04.2019 г.
9. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – Решение № 694-Е/21.05.2019 г.
10. „Финанс асистанс мениджмънт“ АДСИЦ – Решение № 714-ДСИЦ/27.05.2019 г.
11. „Родна земя Холдинг“ АД – Решение № 769-Е /11.06.2019 г.
12. „Алмагест“ АД – Решение № 788-Е /13.06.2019 г.
13. „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ – Решение № 865-Е /09.07.2019 г.
14. „Софарма имоти“ АДСИЦ – Решение № 871-Е /11.07.2019 г.
15. „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ – Решение № 892-Е /23.07.2019 г.

16. „Български фонд за дялово инвестиране“ АД – Решение № 962-Е /15.08.2019 г.
17. „Премиер Фонд” АДСИЦ – Решение № 1019-Е /12.09.2019 г.
18. „Софарма Трейдинг“ АД – Решение № 1056-Е /19.09.2019 г.
19. „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ – Решение № 1171-Е /05.11.2019 г.
20. „Фар“ АД – Решение № 1248-Е/28.11.2019 г.
21. НИД „Индустриален фонд“ АД – Решение № 1294-Е/10.12.2019 г.
22. „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ – Решение № 1311 – ДСИЦ/19.12.2019 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Фар“ АД – Решение № 761-ПД/06.06.2019 г.
2. „Порт флот – Бургас“ АД – Решение № 930-ПД/06.08.2019 г.
3. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – Решение № 1249-ПД/28.11.2019 г.
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
1. „Нео Лондон Капитал“ АД – Решение № 526-Е/02.04.2019 г. 
2. „Дивелъпмънт Асетс“ ЕАД – Решение № 697-Е/21.05.2019 г.
3. „СИИ Имоти“ АДСИЦ – Решение № 762-Е/06.06.2019 г.
4. „Солар логистик“ ЕАД – Решение № 933-Е/06.08.2019 г.
5. „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – Решение № 943-Е/08.08.2019 г.
6. „Феникс Капитал Холдинг“ АД – Решение № 1008-Е/05.09.2019 г.
7. „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД – Решение № 1022-Е/12.09.2019 г.
8. „Устрем Холдинг“ АД – Решение № 1206-Е/14.11.2019 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:

Потвърдени допълнения към проспекти:
1. „Фар“ АД – Решение № 1314-Е/19.12.2019 г.
2. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – Решение № 1331-ПД/23.12.2019 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти: