Проспекти на нови емисии

2021 г.
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:
1. НДФ „Динамик“  – Решение № 32-НИФ/21.01.2021 г.
2. „Варвара Термал Вилидж“ АДСИЦ – Решение № 213-ДСИЦ/15.04.2021 г.
3. „Еврохолд България“ АД – Решение № 278-Е/29.04.2021 г.
4. „Топлофикация – Бургас“ АД – Решение № 280-Е/29.04.2021 г.
5. „235 Холдингс” АД – Решение № 302-Е/13.05.2021 г.
6. „Доверие – обединен холдинг“ АД – Решение № 487-Е/13.07.2021 г.
7. „Риъл Булленд“ АД – Решение № 545-Е/29.07.2021 г.
8. „Феникс Капитал Холдинг“ АД – Решение № 632-Е/26.08.2021 г.
9. „СЛС Имоти“ АДСИЦ – Решение № 699-Е/23.09.2021 г.

10. „Интеркапитал Груп“ АД – Решение № 717-Е/28.09.2021 г.

11. НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ – Решение № 734-Е/05.10.2021 г.
12. „Република Холдинг“ АД – Решение № 741-Е/07.10.2021 г.
13. „Варвара Термал Вилидж“ АДСИЦ – Решение № 829-Е/16.11.2021 г.

14. „Уеб Медия Груп“ АД – Решение № 899-Е/14.12.2021 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Топлофикация – Русе“ АД – Решение № 89-ПД/23.02.2021 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
1. „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – Решение № 486-Е/13.07.2021 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
1. „Велграф Асет Мениджмънт“ АД – Решение № 60-Е/28.01.2021 г.
2. „Евролийз Груп“ АД – Решение № 135-Е/18.03.2021 г.
3. „Север-Холдинг“ АД – Решение № 158-Е/30.03.2021 г.
4. „Блек Сий Стар“ АД – Решение № 275-Е/29.04.2021 г.
5. „Български фонд за вземания“ АДСИЦ – Решение № 305-Е/18.05.2021 г.
6. „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД – Решение № 463-Е/01.07.2021 г.
7. „Еврохолд България“ АД – Решение № 612-Е/19.08.2021 г.
8. „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ – Решение № 671-Е/14.09.2021 г.
9. „Парк“ АДСИЦ – Решение № 770-Е/19.10.2021 г.
10. „Асенова крепост“ АД – Решение № 774-Е/21.10.2021 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:

Потвърдени допълнения към проспекти:
1. „Еврохолд България“ АД – Решение № 405-Е/15.06.2021 г.
2. „235 Холдингс” АД – Решение № 543-Е/29.07.2021 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

1. „Софарма Трейдинг“ АД – Решение № 733-Е/05.10.2021 г.

2. „Алфа България“ АД – Решение № 742-Е/07.10.2021 г.

3. „Софарма“ АД – Решение № 804-Е/04.11.2021 г.