Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 30 април 2011 г. застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 352, от които 10 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. Новите застрахователи за април са 6.

Към 30 април 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 510,  от които 79 са прекратили дейност.  За месец април новите застрахователни посредници са 24 и 3 са заявили отказ.

През месец април 1 застрахователен посредник („ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП” АД) от Република България е нотифицирал Комисията за финансов надзор, че желае да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния при условията на право на установяване.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 30 април 2011 г. застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 352, от които 10 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. Новите застрахователи за април са 6.

Към 30 април 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 510,  от които 79 са прекратили дейност.  За месец април новите застрахователни посредници са 24 и 3 са заявили отказ.

През месец април 1 застрахователен посредник („ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП” АД) от Република България е нотифицирал Комисията за финансов надзор, че желае да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния при условията на право на установяване.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31.03.2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 346, 10 от които са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. За месец март 4 застрахователи от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България и 1 е заявил отказ.

Към 31.03.2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 486, от които 76 са прекратили дейност. За месец март 10 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България и 2 са заявили отказ.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към  края на месец февруари 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 332, като за последния месец 2 застрахователи са пожелали да работят в България.

За същия период застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 527,  като през февруари 23 застрахователни посредници са пожелали да работят у нас.
(за целия период на нотифициране 9 застрахователи са се отказали от дейност в България и 74 брокери)
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31 януари 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 330, като от тях  9 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. За месец януари 2 застрахователи са пожелали да работят в България.

Към 31 януари 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 504,  като от тях 74  са прекратили дейност.  За месец януари 14 застрахователни посредници от държави членки са пожелали да работят в България.

Към края на януари застрахователи от България, пожелали да извършват дейност на територията на държави членки са 9, а застрахователните посредници, които са нотифицирали комисията, че желаят да извършват дейност на територията на Европейския съюз са 15.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 30 септември 2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 311, като през месец септември нови 6 застрахователи са пожелали да работят в България.
Към 30 септември 2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 438, като през месец септември 10 застрахователни посредници са заявили своето желание да извършват дейност в България.

Българските застрахователни брокери, които са заявили желание да развиват дейност на територията на Европейския съюз са вече 12.
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31 август  2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 305, като през месец август 7 застрахователи са пожелали да работят в България.
Към 31 август 2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 338, като през месеца още 19 застрахователни посредници са заявили своето желание да извършват дейност в България.
Българските застрахователни брокери, които са заявили желание да развиват дейност на територията на Европейския съюз са вече 11.
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31 юли 2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 298, като през месец юли трима застрахователи са пожелали да работят в България.
Към 31 юли 2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 319, като през месеца още 14 застрахователни посредници са заявили своето желание да извършват дейност в България.
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 30 юни 2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 295, като осем от тях са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. За месец юни двама застрахователи са пожелали да работят в България.
Към 30 юни 2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 305, като от тях  68 са прекратили дейността си.  За месец юни девет застрахователни посредници са пожелали да работят у нас.
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 30.04.2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 292, като за месец април 3 застрахователи са пожелали да работят в България.

Към 30.04.2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1223, като за месец април 12 застрахователни посредници са пожелали да работят у нас. Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31.03.2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 289, като за месец март 6 застрахователя са нотифицирали комисията, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на България и 1 е декларирал отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната..

Към 31.03.2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 211, като за месец март 30 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали комисията, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България и 1 е заявил отказ за извършване на дейност.
Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 28 февруари 2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 284, като през месец февруари 4 застрахователи са  декларирали, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на страната.

Към 28 февруари 2010 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 181, като през месеца  13 застрахователни посредници са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България .

Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност на територията на България, са актуализирани

Към 31 януари 2010 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 280,  като през месец януари 1 застраховател от държава членка е нотифицирал Комисията за финансов надзор, че желае да извършва застрахователна дейност на територията на Република България.

Към 31 януари 2010 г. застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 168, като през месец януари 17 застрахователни посредници са заявили, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество. 

Списъците със застрахователите и застрахователните посредници са публикувани на страницата на КФН в „ е – Библиотека”, раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.