Проведе се кръгла маса за проблемите, свързани с маркирането на автомобили

Кръгла маса на тема: „Маркирането със стикери във връзка със застраховката „Каско” – за и против” се проведе на 7 февруари 2011 г. Събитието беше организарано от Асоциацията на българските застрахователи под егидата на Министерство на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор.
Събитието събра представители на застрахователните дружества, КФН, МВР, експерти по застраховане, представители на маркиращи фирми, брокери
Дискусията беше отрита от Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление «Застрахователен надзор», който акцентира върху важността на проблематиката и необходимостта аргументирано да се изложат различните гледни точки по въпроса.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов взе активно участие по време на кръглата маса като защити позицията, че стикерите по автомобилната застраховка "Каско" трябва да бъдат премахнати и пасивното маркиране да престане да бъде елемент от застраховането. Маркировките и стикерите  при маркирането генерират финансов ресурс за около 40-50 млн. лева годишно, което е излишен разход за клиента и трябва да отпадне, каза министър Цветанов и добави, че за първи път има политическа воля да бъде решен този проблем.
Практиките да се маркират автомобилите, които имат застраховка „Каско” противоречат на духа на Кодекса за застраховането, Закона за защита на конкуренцията и на Закона за защита на потребителите, също така са в противоречие и с духа на правото на ЕС, чиято основна цел е да осигури защита правата на потребителя и качество на услугите, аргументира своята позиция г-н Орлин Пенев, председател на АБЗ. „Пасивното маркиране” на МПС е в несъответствие с разпоредбата в Кодекса за застраховането, съгласно която не могат да се поставят рекламни материали и други белези, индикиращи взаимоотношенията между застраховател и застраховано лице върху застраховано имущество. Маркирането пряко уврежда конкуренцията, защото има изопачаване на факта, че именно маркировката е средство за гарантиране на по голяма сигурност, отколкото липсата й, мотивира становище Орлин Пенев.
Повечето присъстващи подкрепиха тезата за отпадне на маркирането,  тъй като то дава информация коя е маркировачната фирма и кой е застрахователят, което помага на автокрадците подбрано да извършват кражбите. Освен това няма сигурни застрахователни аргументи, че пасивното маркиране защитава срещу кражби.
На кръглата маса се оформиха няколко предложения – КФН да получи от застрахователите и да публикува статистика по риска кражба, заявени и изплатени обезщетения, както и ако остане маркирането, то фирмите, които извършват тази дейност, да бъдат на лицензионен режим, да плащат данъци за всяка една маркировка и да бъдат свързани с базата данни на МВР.
Друго предложение бе да остане пасивното маркиране, но без външна индикация, тоест без стикери и видими белези.
По време на форума стана ясно, че в най-скоро време ще се подготвят текстове, съобразени с дискусията, за законодателни промени по този въпрос, които да бъдат внесени в Народното събрание.