„ЕС ТИ АЙ БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, вписва „ЕС ТИ АЙ БРОКЕР” ООД,  гр. Етрополе, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №193 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.