Методи Вангелов Янков е одобрен за член на Съвета на директорите и за изпълнителен директор на Здравноосигурителен институт” АД, гр. София

Емил Атанасов, заместник председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което се одобрява Методи Вангелов Янков за член на Съвета на директорите и за изпълнителен директор и лице, овластено да осъществява правомощия по чл. 235 от ТЗ на Здравноосигурителен институт" АД, гр. София.

Решение № 45 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".