Публично дружество „Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман, се задължава да назначи „Директор за връзки с инвеститорите”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което публично дружество „Чугунолеене” АД  се задължава, в определен срок, да назначи за „Директор за връзки с инвеститорите” лице, отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК.
Решение № 217-ПД/06.04.2010 г. може да бъде намерено на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи".