Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Енергоремонт-Варна” АД, с. Езерово, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния тест на решение 231 може да намерите в раздел „Документи”.

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа  "ЕЗТУР” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 755 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Пълния текст на решение 414 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност,взе решение за отписване на "Мехатроника"АД, гр. Габрово, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на Решение 18 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност,взе решение за отписване на  "Капрони" АД, гр. Казанлък, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което отписва "Гарантстрой" АД, гр.Търговище от регистъра, воден от КФН.

Пълния тест на решение 759 може да намерите в раздел "Документи".