“СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ” АД получи одобрение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиентите

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ” АД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиентите

Пълния текст на решение 422 може да намерите в раздел "Документи".