Отписва се “Детски свят” АД, гр. Ябланица, от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Детски свят” АД, гр. Ябланица от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 336 може да намерите в раздел "Документи".