Отписва се “Комекс” ЕАД, гр. Каспичан, от регистъра на публичните дружества

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Комекс” ЕАД, гр. Каспичан, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 417 може да намерите в раздел "Документи".