Одобрени са нови членове на НС и УС на “ЗАД Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Марио Костов за председател на УС и изпълнителен директор на “ЗАД Булстрад Живот” АД и Радослав Гергов за член на УС. За членове на НС са одобрени Румен  Янчев, Цветелина Бориславова и Нисим Зарфати.
Пълния текст на решенията 428, 429, 430, 431 и 432 може да намерите в раздел “Документи”.