Две нови разрешения за застрахователен брокер и един отказ

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на“ХРОНОС” ООД, управлявано и представлявано от Тоня Петкова, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на България (решение №760 от 18.10.2004 г.).
Издаде също и разрешение на “ТОТАЛ ИНС” ООД да извършва дейност като застрахователен брокер (Решение № 764 от 19.10.2004 г.)
Потвърди доброволния отказ от извършване на дейност като застрахователен брокер на  “ИНШУРЪНС БРОУКЪРИДЖ” ЕООД, представлявано и управлявано от Ивайло Асенов.