ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"одобри  Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "КД Пеликан" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 20.10.2004 г.

Пълния тест на решение 767 може да намерите в раздел "Документи".