Илиян Кършев е одобрен за член на съвета на директорите на “ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА – ЗДРАВЕ” АД.

Управление "Застрахователен надзор" одбри  Илиян Кършев за член на съвета на директорите на “ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА – ЗДРАВЕ” АД.


Пълния текст на решение 412 може да намерите в раздел "Документи".