Проспекти на нови емисии
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:
 1. „Телематик Интерактив България“ ЕАД – Решение № 77-Е/27.01.2022 г.
 2. „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД – Решение № 215-Е/22.03.2022 г.
 3. НДФ „Адванс Алтернативен Фонд“ – Решение № 225 – НИФ/29.03.2022 г.
 4. “Топлофикация-Плевен” АД – Решение № 418 – E/26.05.2022 г.
 5. „Черноморски холдинг“ АД – Решение № 645 – E/02.08.2022 г.
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 1. „ТЕЦ – Бобов дол“ АД – Решение № 306 – ПД/14.04.2022 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 1. „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – Решение № 620-Е/21.07.2022 г.
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 1. „Делта Кредит“ АДСИЦ – Решение № 67-Е/25.01.2022 г.
 2. „Селена Холдинг“ АД – Решение № 68-Е/25.01.2022 г.
 3. „Техноимпортекспорт“ АД – Решение № 110-Е/08.02.2022 г.
 4. „Натурика“ ЕАД – Решение № 247-Е/07.04.2022 г.
 5. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 338-Е/28.04.2022 г.
 6. „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД – Решение № 371-Е/12.05.2022 г.
 7. „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД – Решение № 377-Е/17.05.2022 г.
 8. „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ – Решение № 380-Е/17.05.2022 г.
 9. „Варна Риълтис“ ЕАД – Решение № 517-Е/23.06.2022 г.

 10. „Райсволф България“ АД – Решение № 584-Е/12.07.2022 г.

 11. „Елана Агрокредит“ АД – Решение № 974-Е/13.12.2022 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:

Потвърдени допълнения към проспекти:
 1. „Интеркапитал Груп“ АД – Решение № 701-Е/25.08.2022 г.
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
 1. „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 555-Е/30.06.2022 г.