Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на "СИИ СЕКЮРИТИЗ" АД, гр. София, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН.
Пълния текст на Решение 25 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Издадено е одобрение на "БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ" АД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Издава се одобрение на "ИЗТОЧНИ ФИНАНСИ" ООД и "АБВ-ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН.

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова – зам.- председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, представен в КФН на "ЕВРОДИЛИНГ" АД.

Пълния текст на Решение 715 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри  промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на "АРГО-ИНВЕСТ" АД.

Пълния текст на решение 637 може да намерите в раздел "Документи".