Поредна образователна инициатива на Комисията за финансов надзор

Комисията,  съвместно с Министерството на образованието и науката,  организира  еднодневен семинар на тема “Небанков финансов сектор в България – развитие и тенденции”. На семинара, който се провежда в гр. Смолян на 7.10.2004 г. , присъстват над 40 директори на средни икономически  училища от цялата страна. Целта на инициативата е участниците да обогатят познанията си и да се запознаят с най-новите тенденции във финансовата сфера, както и с ролята на КФН за функционирането на стабилен и ефективен финансов пазар.

Поредната инициатива на Комисията за финансов надзор е част от дейността на институцията, насочена към повишаване на нивото на финансова култура на широката публика.