Гаранционният фонд е с ново ръководство

Одобрява се Борислав Михайлов за председател на управителния съвет на Гаранционния фонд. За членове на управителния съвет са одобрени Данчо Джиков, Диана Манева, Николай Сотиров и Тодор Генчев.

Пълния текст на решение 736, 737, 738, 739 и 740 може да намерите в раздел "Документи".