Отказва се издаването на одобрение на Борислав Манджуков да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на

Отказва се издаването на одобрение на Борислав Манджуков да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на "Трезор" АД, гр. Варна.

Пълния текст на решение 733 може да намерите в раздел "Документи".