Проспекти на нови емисии

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:

 1. „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 84-Е/26.01.2023 г.
 2. „Софарма Билдингс“ АДСИЦ – Решение № 198-Е/14.02.2023 г.
 3. „Бианор Холдинг“ АД – Решение № 518-Е/04.05.2023 г.
 4. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД – Решение № 561-Е/23.05.2023 г.
 5. „Риъл Булленд“ АД – Решение № 606-Е/06.06.2023 г.
 6. „Република Холдинг“ АД – Решение № 612-Е/08.06.2023 г.
 7. „Булметал“ АД – Решение № 990-Е/02.11.2023 г.
 8. „Елана Агрокредит“ АД – Решение № 1099-Е/21.12.2023 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:

 1. „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – Решение № 556-Е/18.05.2023 г.
 2. „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД – Решение № 983-Е/31.10.2023 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:

 1. „Холдинг Нов Век“ АД – Решение № 560-Е/23.05.2023 г.
 2. „Екип-98 Холдинг“ АД – Решение № 568-Е/25.05.2023 г.
 3. „Българо-американска кредитна банка“ АД – Решение № 595-Е/01.06.2023 г.
 4. „Черноморски холдинг“ АД – Решение № 657-Е/22.06.2023 г.
 5. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 746-Е/18.07.2023 г.
 6. „Българска Финансова Къща“ АД – Решение № 763-Е/25.07.2023 г.
 7. „Биоиасис“ АД – Решение № 790-Е/08.08.2023 г.
 8. „Холдинг Център“ АД – Решение № 842-Е/28.08.2023 г.
 9. „Кей Би Агро Индъстри“ ЕАД – Решение № 866-Е/14.09.2023 г.
 10. „Алианц Банк България“ АД – Решение № 874-Е/19.09.2023 г.
 11. „Студентска център“ АД – Решение № 876-Е/19.09.2023 г.
 12. „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ – Решение № 887-Е/28.09.2023 г.
 13. Холдинг „Света София“ АД – Решение № 971-Е/26.10.2023 г.
 14. „Елана Финансов Холдинг“ АД – Решение № 989-Е/02.11.2023 г.
 15. „Сила Холдинг“ АД – Решение № 1019-Е/14.11.2023 г.
 16. „Север-Холдинг“ АД – Решение № 1035-Е/21.11.2023 г.
 17. „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД – Решение № 1048-Е/28.11.2023 г.
 18. „Еврохолд България“ АД – Решение № 1059-Е/30.11.2023 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:

Потвърдени допълнения към проспекти:

 1. „Бианор Холдинг“ АД – Решение № 547-Е/16.05.2023 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

 1. „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 641-Е/20.06.2023 г.
 2. „Родина Кепитъл“ АД – Решение № 658-Е/22.06.2023 г.