Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„ХЕНДИ ТЕЛ” ЕООД
„МОДЕРНА – БВ” ООД

Решенията 309 и 340 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„Дева консулт 2008” ЕООД, София и „Софконсулт”ООД, гр. Варна.
Решенията 189 и 223 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„ДЖАДА КОНСУЛТ” ООД и "БГ БРОКЕР И КОНСУЛТИНГ” ООД /в процес на учредяване/

Решенията 1482 и 1490 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„АБАКУС БРОКЕР” ООД, гр. Стара Загора и „АКВАИНС БРОКЕР” ООД, София.
Решенията 1320, 1322 са публикувани в раздел „Административни документи”.