Семинар, организиран от МФ, БНБ и КФН, на тема „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху българския финансов пазар” се проведе на 25 ноември 2008 г.

Министерство на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор организираха семинар за представители на банкови институции и финансови посредници на тема: „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху българския финансов пазар”.

Форумът се проведе на 25.11.2008 г. в Гранд хотел София. Сред лекторите в семинара бяха зам.-министърът на финансите Любомир Дацов, подуправителят на БНБ Цветан Манчев, както и експерти от МФ, БНБ и КФН. Христина Димитрова от КФН представи промените в европейското законодателство в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.