Зденек Сиручек е одобрен за член на УС на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Зденек Сиручек за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Решение 1355 може да намерите в раздел "Административни документи"