Публикуван е октомврийският брой на информационния бюлетин на КФН

Октомврийският брой на информационния бюлетин на КФН е публикуван на нашата интернет страница, раздел „Публикации”. В поредното издание наред с новините и важните за КФН събития е предоставена информация за действията и предложенията за преодоляване на финансовата кризата  на ниво Европейски съюз.