Одобрени са Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на ИД "КД Пеликан" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 30.09.2005 г.

Одобрени са правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "Елана Високодоходен Фонд" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 26.04.2005 г.

Пълния текст на решение 295 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество "Елана Еврофонд" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 06.04.2005 г.

Пълния текст на решение 262 може да намерите в раздел "Документи".