Пет застрахователни брокери получиха разрешение за извършване на дейност

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде  разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “НИС-КОМЕРС”ООД, „ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ООД, „ИНС ДЕЛИВЪРИ” ООД, "ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС” ООД и на „КОНСУЛТ ИНС ИНТЕРНЕШИНЪЛ” ЕООД.

Пълния текст на решение 309, 310, 312, 313 и 314 може да намерите в раздел "Документи".