СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32, ал. 4 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДОПК/

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32, ал. 4 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДОПК/

Поканват се:

1. Никола Пашинов Николов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Кърджали, бул. “България” № 71, вх. Б, ет. 4, ап. 11;
2. Кирил Георгиев Киров, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 41, ет. 11, ап. 73;
3. Тодор Михайлов Попов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Пловдив, ул. “Варшава” № 31, ет. 7, ап. 21;
4. Валентин Желев Арабаджиев, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 15, вх. А, ап. 43;
5. Николай Щерев Шопов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Асеновград, ул. “Георги Ангелов” № 18;
6. Петко Иванов Гергинчев , с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Пазарджик, ул. “Тодор Пенев” № 9;
7. Малина Асенова Спасова, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, кв. „Гео Милев”,  ул. “101-ва” № 3;
8. Теодор Димитров Анадолиев, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 13, ет. 3, ап. 326;
9. „Възраждане 26 холдинг” АД, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “Бистрица” № 5;
10. Веселин Луканов Банков, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “Ивайло” № 23, ет. 3, ап. 3;
11. „Абагар финанс” АД, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “А. Кънчев” № 12, ет. 1;
12. Николай Калчев Николов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “А. П. Чехов” № 65, ет. 14, ап. 40;
13.  Иван Димитров Младенов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ж.к. „Диананбад, бл. 33 А, вх. А, ап. 4;
14. Бойко Петров Цветков, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ж.к. „Младост” 3, бл. 336, вх. 7, ап. 36;
15. Диана Кънева Тодорова, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “Костенски водопад” №  10;
16. Христос Николаос Мурутис, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. “Костенски водопад” № 10, ап. 6;
17. Петър Симеонов Александров, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, бул. “Гоце Делчев” № 1, вх. А, ет. 2, ап. 3;
18. „ФБК Ви Веста” АД, гр. София, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. София, ул. „Лавеле” № 16

да се явят в четиринадесетдневен срок от поставяне на съобщението в КФН стая 404 за получаване на покана за доброволно изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.
 При неявяване на лицата в горепосочения срок поканата за доброволно изпълнение ще се смята за връчена чрез прилагане към преписката.

 

Съобщение по чл. 32, ал. 4 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДОПК/

Съобщение по чл. 32, ал. 4 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДОПК/

Поканват се:

1. Кремен Невенов Софиев, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” № 106;
2. Илия Неделчев Илиев, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Варна, ул. “Радост” № 1, бл. 3, вх. Б, ап. 61;
3. Стоян Петков Стоянов, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 9, вх. А, ет. 3, ап. 12;
4. Георги Александров Лефтеров, с адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК – гр. Варна ул. “Христо Попович” № 9, ап. 1

да се явят в четиринадесетдневен срок от поставяне на съобщението в КФН стая 404 за получаване на покана за доброволно изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.
При неявяване на лицата в горепосочения срок поканата за доброволно изпълнение ще се смята за връчена чрез прилагане към преписката.