„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР УНИВЕРСАЛ” ООД и „РОЯЛ ТУРИНС” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва   „РОЯЛ ТУРИНС” ООД и „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР УНИВЕРСАЛ” ООД, гр. Кюстендил,
гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решенията 425 и 427 може да намерите в раздел „Документи”.