Румен Янчев и Светла Несторова – Асенова са одобрени за нови членове на СД на “ТИ БИ АЙ Здравно осигуряване” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Румен Янчев за председател на Съвета на директорите на “ТИ БИ АЙ Здравно осигуряване” АД, гр. София и Светла Несторова – Асенова за член на Съвета на директорите на същото здравноосигурително дружество.
Пълния текст на решенията 437 и 438 може да намерите в раздел „Документи”.