Приложена е принудителна административна мярка на “Месокомбинат Казанлък” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Месокомбинат Казанлък” АД да отстрани непълнотите в представения отчет за трето тримесечие на 2005 г.

Пълния текст на решение 506 може да намерите в раздел "Документи".

Приложена е принудителна административна мярка на “МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК” АД

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК” АД в 15-дневен срок да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2004г.

 Пълния текст на решение 75 може да намерите в раздел "Документи".

Приложена е принудителна административна мярка на “Месокомбинат Казанлък” АД

  

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Месокомбинат Казанлък” АД да отстрани непълнотите в  представения тримесечен отчет за първо тримесечие на 2005 г.

 Пълния текст на решение 32 може да намерите в раздел "Документи".