Председателят на КФН Стоян Мавродиев се срещна с унгарския си колега Кароли Саш

На 30 ноември в София се проведе неформална среща между Председателят на КФН Стоян Мавродиев и Президента на Унгарската служба за финансов надзор Кароли Саш.

По време на разговора бе засегната темата за финансовата ситуация в Унгария. Ръководителите обсъдиха ефекта от прехвърлянето на активите на пенсионните фондове от II стълб към националния им осигурителен институт. Г-н Саш акцентира върху това, че Унгария има голям проблем с обслужването на заемите в чуждестранна валута. На срещата се обсъди и планираното от тяхното правителството постепенно елиминиране на всички ипотечни заеми в чуждестранна валута.

Председателят на българския финансов регулатор на небанковия сектор сподели плановете на КФН за съживяването на капиталовия пазар в страната.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев се срещна с унгарския си колега Кароли Саш

На 30 ноември в София се проведе неформална среща между Председателят на КФН Стоян Мавродиев и Президента на Унгарската служба за финансов надзор Кароли Саш.

По време на разговора бе засегната темата за финансовата ситуация в Унгария. Ръководителите обсъдиха ефекта от прехвърлянето на активите на пенсионните фондове от II стълб към националния им осигурителен институт. Г-н Саш акцентира върху това, че Унгария има голям проблем с обслужването на заемите в чуждестранна валута. На срещата се обсъди и планираното от тяхното правителството постепенно елиминиране на всички ипотечни заеми в чуждестранна валута.

Председателят на българския финансов регулатор на небанковия сектор сподели плановете на КФН за съживяването на капиталовия пазар в страната.